Wij hebben ons altijd ingezet om de maatschappij stap voor stap te openen op een verantwoorde manier, waardoor kwetsbare mensen worden beschermd en de zorg niet wordt overbelast. Wij zijn daarom ook groot voorstander van een hogere vaccinatiegraad. Feit is dat hoe meer we prikken, des te meer we de zorg ontlasten en des te meer we kwetsbaren beschermen. Ook zien wij testen als een manier om het virus sneller op te sporen, en ons meer vrijheid te geven.

Bij het debat speelden een aantal afwegingen een rol. Zoals de vraag of de maatregelen wel in verhouding staan tot de beoogde doelen. Of het vragen van een coronatoegangsbewijs echt effectief is, of juist leidt tot meer polarisatie in de samenleving doordat mensen vaccinatiedrang ervaren. Maar ook vragen over hoe om te gaan met de individuele vrijheid van mensen die zich niet willen vaccineren, ook wanneer dat het collectief en de samenleving schaadt?

Meer inzetten op goede voorlichting

Volgens GroenLinks hebben we in een democratie als de onze de plicht om samen de gezondheid van ons allemaal te beschermen en daarom houden we rekening met een kwetsbare minderheid. Maar wanneer oneigenlijke argumenten worden gebruikt om vaccinatiedrang op te leggen, kunnen wij ons ook goed voorstellen dat mensen de overheid wantrouwen. Sommige mensen hebben daar ook genoeg reden voor. Meer inzetten op goede voorlichting aan groepen waar de vaccinatiegraad nu laag is, heeft daarom onze voorkeur boven dit beleid.

Uitbreiden van testlocaties

Tijdens het debat kregen wij onvoldoende antwoord op andere door ons gestelde vragen. Eerdere toezeggingen van het demissionaire kabinet over testen voor toegang zijn nog steeds niet doorgevoerd. Er wordt bovendien gesproken over het terugbrengen va het aantal testlocaties in plaats van deze uit te breiden en makkelijk toegankelijk te maken. En dat terwijl er veel plaatsen en gebieden in Nederland zijn waar testen überhaupt niet mogelijk is.

“ Het gesprek met de samenleving is onvoldoende gevoerd ”

Wij willen dat dit minimaal goed op orde is voordat we mensen buitensluiten. Bovendien vinden we dat het gesprek met de samenleving over deze ingrijpende voorstellen onvoldoende is gevoerd. Er zal steeds meer mogelijk zijn, maar laten we dat zorgvuldig doen, met oog voor de kwetsbaren en de zorg.