Paul Rosenmöller is de nieuwe fractievoorzitter van de gezamenlijke Eerste Kamerfractie van PvdA en GroenLinks. Mei Li Vos wordt vice-fractievoorzitter. De stemming in de fractie was unaniem. Het is voor het eerst dat beide partijen op landelijk niveau samen een fractie vormen.

Paul Rosenmöller: “Het is eervol dat ik dit team mag gaan leiden. We zijn onderdeel van iets nieuws. In deze tijd van veel afsplitsingen bundelen wij juist onze krachten om Nederland socialer en groener te maken. Deze tijdgeest vraagt om een sterke progressieve politiek.”

De voorlopige uitslag van de verkiezingen geeft aan dat de gezamenlijke fractie op 15 zetels zou kunnen komen. Op 30 mei kiezen de Provinciale Staten de Eerste Kamer, pas dan is de definitieve samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer bekend die op 13 juni wordt geïnstalleerd.