Op 17 maart zijn er verkiezingen.
Dan bepalen we samen hoe ons land eruit gaat zien.

We strijden voor de emancipatie van en gelijke rechten voor gemarginaliseerde groepen en tegen iedere vorm van uitsluiting en discriminatie.

  • Institutioneel racisme is echt. Maar ook echt iets wat we zo snel mogelijk moeten verbannen.
  • Alle vormen van uitsluiting zijn verbonden met elkaar. Het een kan niet aangepakt worden zonder het ander.
  • Van gelijk naar gelijkwaardig. In diversiteit schuilt onze kracht en dat we anders zijn maakt ons zo prachtig als land. Maar anders mag nooit minder betekenen.
Inclusiviteit-protest

Alles over de verkiezingen

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Bekijk ons programma, de kandidatenlijst en alles wat je moet weten over de verkiezingen van dit jaar. 

Dit is het moment om te kiezen voor meer toekomst. Doe je mee?

Sluit je aan en strijd mee voor een inclusief Nederland, waarin iedereen niet alleen gelijkwaardig is, maar ook zo wordt behandeld. We willen een open en ontspannen samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Waarin je je vrij kan ontwikkelen, en van je leven kunt genieten zoals jij wil. Voor een land waarin de hoop het wint van de angst, de vernieuwing van de status quo, en eerlijk delen van egoïsme. Samen maken we verandering mogelijk.

Emancipatie zit in het DNA van GroenLinks

Een verbonden samenleving

In tijden van crisis voel je hoe belangrijk verbinding tussen mensen is. Samen naar school fietsen, een praatje met je collega aan het begin van de dag, een spelletje in het wijkcentrum of na de wedstrijd iets drinken in de kantine van de sportvereniging. Het is meer dan alleen gezellig. Sociaal contact, ontmoeting en verbinding zijn het fundament van een samenleving. GroenLinks staat voor een overheid die samen met alle Nederlanders zorgt voor de bouwstenen die daarvoor nodig zijn. Dat begint dichtbij. In je wijk, dorp, of stad.

De bouwstenen zijn de plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Buurthuizen en -tuinen, bibliotheken, zwembaden, gebedshuizen, verenigingen, culturele centra en creatieve broedplaatsen voor kunstenaars en startende ondernemers. Bij deze ontmoetingsplekken is toegankelijkheid de norm in plaats van de uitzondering. Waar deze bouwstenen ontbreken, ligt een verantwoordelijkheid bij de overheid. Een grote verantwoordelijkheid. GroenLinks wil flink gaan investeren in sociale voorzieningen. In ontmoeting en verbinding. In welzijn. In mensen.

Want mensen zijn zelf de motor van hun wijk, dorp of stad. Als ondernemer, vrijwilliger of mantelzorger, alleen of samen met anderen in bijvoorbeeld een coöperatie. Zonder hen geen samenleving. Aan de basis van die samenleving ligt voor GroenLinks de overtuiging dat wat ons bindt, veel sterker is dan wat ons scheidt.

Gelijkwaardigheid pridevlag

Een inclusieve samenleving

Emancipatie zit in het DNA van GroenLinks. Het recht van mensen om zelf te kiezen hoe ze hun leven willen leiden. En met wie. In vrijheid – zonder onderdrukking, geweld of vooroordelen. Dat alles samen maakt een samenleving. Wij allemaal, met onze eigen mogelijkheden, ideeën en achtergronden. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar keer op keer blijkt dat we dat moeten bevechten. Dat we nog altijd moeten strijden tegen discriminatie, racisme en seksisme. Tegen ongelijke kansen. Tegen onrechtvaardigheid. Tegen meten met twee maten. Daartegen strijden we samen. Want Nederland is van ons allemaal.

Te lang heeft het tegengaan van institutioneel racisme, antisemitisme en discriminatie te weinig prioriteit gekregen. Rechtse partijen proberen ons tegen elkaar op te zetten, door zondebokken aan te wijzen voor de problemen die zij zelf veroorzaakt hebben. Wij nemen daar keihard stelling tegen. Wij strijden voor emancipatie, voor solidariteit en voor gelijke rechten en kansen. Voor een Nederland waarin je niet wordt afgewezen voor een baan of een woning op basis van je naam. Waar iedereen hand in hand over straat kan. Waar de competentie van mannen net zo kritisch bevraagd wordt als die van anderen. En waar je postcode niet je kansen bepaalt. Kortom: voor de vrijheid om jezelf te zijn, ongeacht waar je vandaan komt, wat je huidskleur is, waar je in gelooft, van wie je houdt en of je wel of geen beperking hebt. GroenLinks strijdt voor een toegankelijke en inclusieve samenleving.

Voor GroenLinks betekent inclusiviteit trots kunnen zijn op wie je bent en wat je doet, je verbinden en verbonden voelen met de ander om je heen. Het betekent bouwen aan één samenleving op basis van waardigheid, erkenning en veiligheid voor iedereen. Juist ook met degenen die nu boos en teleurgesteld zijn omdat ze keer op keer het gevoel krijgen er niet bij te horen. GroenLinks zet zich in voor die inclusieve samenleving met een overheid die het goede voorbeeld geeft. Maar we realiseren ons ook dat een verandering in beleid, of het anders verdelen van geld niet voldoende is. Het gaat ook om durf. Durf om het perspectief van een ander te zien. Om gesprekken over racisme en seksisme te voeren. Om te luisteren en om te leren. Om macht te delen met iemand die niet op jou lijkt. Om iemand te steunen en een voetje te geven. Voor een echt inclusieve samenleving moet heel Nederland aan de slag. Samen. Voor elkaar.

Wij strijden voor emancipatie en solidariteit

INSTITUTIONEEL RACISME

In Nederland bestaat institutioneel racisme. Niet iedereen in ons land heeft dezelfde uitgangspositie. Dat is geen fijne boodschap. Het is een boodschap die heel veel mensen heel lang niet hebben willen horen. Maar het is een boodschap waar we als samenleving niet omheen kunnen. Als we luisteren naar de verhalen die mensen van kleur vertellen, zien we hoe diep racisme en achterstelling in Nederland geworteld zijn. In onze geschiedenis, onze bedrijven, onze wijken, onze scholen. Ook al is bijna geen mens bewust racistisch, we leven in een systeem dat racisme levend houdt.

Het is daarom niet genoeg om niet racistisch te zijn. Om racisme uit te roeien, moeten we antiracistisch zijn. GroenLinks strijdt tegen de politieke partijen die wit nationalisme uitdragen en die, soms explicieter dan anders, een racistische agenda hebben. Maar minstens zo belangrijk is het bestrijden van het racisme dat voor veel witte mensen onzichtbaar is. De discriminatie bij het vinden van een stage, baan of huis. De segregatie op scholen. De wittemannenbolwerken in de top van het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties.

Black lives matter

TIJD OM TE KIEZEN

De kabinetten-Rutte hebben die maatschappelijke taak verwaarloosd. Onder het mom van de ‘participatiesamenleving’ moest de ‘bv Nederland’ het zelf maar oplossen. Geen samenleving van en voor ons allemaal, maar bureaucratie, polarisatie en marktcowboys. Bibliotheken, buurthuizen, verzorgingshuizen en sociale werkvoorzieningen verdwijnen, in landelijke gebieden nog harder dan in de steden. Inburgering van nieuwkomers is niet langer de taak van de overheid, maar van marktpartijen en is bovendien tot zondebok gemaakt van falend rechts beleid. Bekende gezichten zoals de wijkagent en de buurtwerker zijn van straat gehaald. Kunst en cultuur zijn het sluitstuk van de begroting geworden. Het gevolg? Onze samenleving kent een groeiende segregatie.

GroenLinks vecht voor hernieuwde verbinding. Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven bouwen we aan onze samenleving. Daar ontmoeten we elkaar, ontdekken we onze eigenaardigheden, overeenkomsten en verschillen, geven we elkaar de ruimte om onszelf en anders dan elkaar te zijn en bestrijden we discriminatie en racisme. Eén samenleving die niet statisch is, maar altijd verandert. Omdat tijden en mensen veranderen. En het allerbelangrijkste: die ene samenleving maken we met zijn allen. Samen zijn wij Nederland.

protesters

VOOR ONS IS DE KEUZE DUIDELIJK 

Voor jou ook? 

Meld je aan als vrijwilliger en word deel van onze beweging. Versterk GroenLinks bij de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 💪