Verschillen ChristenUnie en GroenLinks

GroenLinks en de ChristenUnie zijn beide partijen die Nederland socialer en duurzamer willen maken. We doen dit wel vanuit verschillende ideologische startpunten en met een verschillende ambitieniveaus. We trekken samen op met de ChristenUnie als het gaat om linkse thema’s als hogere salarissen in de publieke sector, een menselijk asielbeleid en het bestrijden van armoede.

De ChristenUnie heeft de afgelopen periode vaak niet voor voorstellen gestemd op deze punten, omdat ze dat niet mochten van VVD en CDA. Idealistisch gezien verschillen we op sociale punten niet vaak van opvatting. Wel denken we anders over het eigen risico in de zorg: GroenLinks wil dit afschaffen om de zorg toegankelijker te maken voor mensen met een laag inkomen. De ChristenUnie wil het eigen risico in stand houden en bevriezen op de huidige 385 euro.

Bio-industrie en dierenwelzijn

Samen met de ChristenUnie strijden we voor een beter klimaat, al is GroenLinks ambitieuzer. GroenLinks wil de bio-industrie afschaffen, omdat dat goed is voor zowel het tegengaan van klimaatverandering als het welzijn van dieren. De ChristenUnie wil geen kleinere veestapel of drastische maatregelen om dierenwelzijn te beteren, en kiest daarin de kant van de megastal-houders in de bio-industrie.

Vrijzinnigheid

GroenLinks en de ChristenUnie verschillen ook erg als het om vrijzinnigheid gaat. De ChristenUnie denkt over zaken als abortus en euthanasie anders vanuit christelijke overtuigingen. Zij hebben zich altijd verzet tegen de Nederlandse abortuspraktijk. Wij willen de verplichte 5 dagen bedenktijd voor abortus afschaffen en de abortuspil beschikbaar maken bij de huisarts. Ook over de legalisering van drugs verschillen we van mening. GroenLinks wil softdrugs, xtc en paddo’s legaliseren, de ChristenUnie streeft juist naar een drugsvrije samenleving.