Grote tekorten, hoge uitstroom

Volgens de laatste berekeningen kampt de zorg momenteel met een tekort van 50.000 zorgverleners, terwijl er jaarlijks ruim 110.000 werknemers uit de zorg stappen. In 2030 zal dat tekort oplopen tot ruim 130.000 zorgverleners. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is demotivatie. Zorgverleners geven aan zich niet gehoord te voelen door hun leidinggevenden.

Van keuzes over hoe opleidingsbudgetten uitgegeven worden, tot inspraak op werkroosters en de aanschaf van innovatieve producten; zorgverleners willen en kúnnen nuttige bijdragen leveren. Te vaak zijn het de keuzes die van bovenaf worden gemaakt, die op de vloer helemaal niet logisch voelen. Zo illustreerde een verpleegkunde uit de ouderenzorg die Corinne Ellemeet sprak ter voorbereiding van de wet: “Er werden bij ons douchebrancards aangeschaft, maar dat scheelde helemaal niet in de werkdruk. Je hebt namelijk één iemand nodig om een patiënt te helpen douchen, maar twee mensen om de douchebrancard goed te kunnen gebruiken”.

Ook als er wél gevraagd wordt om input van zorgverleners, krijgen zij niet de ruimte om dit binnen hun werktijd te doen. Een IC-verpleegkundige gaf aan dat zij tijdens de coronapandemie meedacht over het opschalen van de IC. “Ik zette dagen lang de wekker om 4 uur ‘s nachts om aan het opschalingsplan te werken, want ik kreeg geen uren vrij om dit werk te doen. Ik deed het toch, omdat ik wist dat als ik zou afhaken er dan helemáál geen IC verpleegkundige over meedacht. Toen ik een arts vroeg over iets mee te denken zei ze: ‘ik maak ruimte in mijn agenda.’ Dat is het verschil.”

Goed voor het personeel, de patiënt en het bestuur

GroenLinks en VVD vinden dat luisteren naar de inbreng van zorgverleners in ieders belang is. Zowel voor het personeel, als de patiënten en het bestuur. Juist de mensen die op de afdelingen werken en de rondes lopen, kunnen het beste inschatten wanneer ze goede zorg leveren. Met deze wet, krijgen zorgverleners hier de ruimte voor.

Meebepalen hoe je zorg moet verlenen is essentieel voor de werkomstandigheden en het werkplezier van zorgverleners. Door met deze wet inspraak veel beter te regelen, willen GroenLinks en VVD ook de uitstroom in de zorg beperken. Nu zien we vaak dat zorgverleners die proberen mee te denken en hierin niet worden aangemoedigd en gesteund, gefrustreerd raken en soms zelfs op den duur afhaken. GroenLinks en VVD willen dit met deze wet koste wat kost tegengaan. Het is natuurlijk enorm zonde om juist de mensen die hart voor de zorg hebben op deze manier te zien vertrekken.

Op dinsdag 17 mei wordt er gestemd over de wet.