Deze kandidaat is niet voorgedragen door de kandidatencommissie.

Biografie

“Een uniek perspectief om polarisatie en klimaatverandering tegen te gaan.”

VAN POLITIEK VLUCHTELING NAAR IMPACTVOLLE WERELDVERBETERAAR

Raki Ap werd in 1984 geboren in een vluchtelingenkamp in Papoea-Nieuw-Guinea. Zijn vader, antropoloog en muzikant Arnold Ap, was vier maanden eerder vermoord vanwege zijn protestliederen die veel Papoea’s inspireerden in hun strijd voor een onafhankelijk West-Papoea. Als éénjarige kwam Raki met zijn moeder aan in Nederland, hij groeide hier op, werd beroepsmilitair bij de Koninklijke Luchtmacht en werkt nu als rijksambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast is hij een bekend gezicht in de klimaat- en antiracismebeweging. Net als zijn vader weet hij mensen te inspireren: in gastcolleges, op congressen en tijdens demonstraties laat hij mensen kennis maken met het Inheemse perspectief. Zo maakt hij invoelbaar hoe klimaatverandering, racisme en ongelijkheid samenhangen én hoe die problemen opgelost kunnen worden. Raki brengt GroenLinks een perspectief dat in de politiek nog grotendeels ontbreekt, en een rijkgeschakeerde achterban die hij weet te mobiliseren voor de verandering die nodig is.

Raki Ap